Tham gia khóa học ATVS - ATLĐ 2015

Với nhận thức “ An toàn là trên hết “ và để đảm bảo tuân thủ yêu cầu theo Thông tư 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cũng như nhằm  trang bị đầy đủ và nâng cao hơn nữa kiến thức an toàn trong lao động cho toàn bộ cán bộ , nhân viên công ty. Hàng năm ,công ty Song Thắng cùng với Sở LĐ-TB-XH  thành phố Hải Phòng kết hợp đào tạo, huấn luyện về An toàn vệ sinh-An toàn lao động cho tất cả nhân viên, đặc biệt là những nhân viên tham gia trực tiếp vào quá trình lao động như: lái xe, phụ xe, nhân viên kho, nhân viên kỹ thuật.

Ngoài ra, toàn bộ cán bộ nhân viên, người lao động đều được công ty trang bị đầy đủ các loại phương tiện, thiết bị bảo hộ lao động phù hợp . Vì vậy mà trong suốt những năm qua, công ty rất tự hào khi không có trường hợp nào bị chấn thương xảy ra trong quá trình lao động .

Xây dựng một môi trường làm việc an toàn, thân thiện , đoàn kết , vững mạnh là phương châm hành động, là nỗ lực phấn đấu của bao thế hệ cán bộ, nhân viên công ty Song Thắng gây dựng .