Tiêu chuẩn kiểm tra thải loại vỏ bình gas

Tiêu chuẩn kiểm tra – thải loại vỏ bình gas

I. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỎ BÌNH GAS

1. KIỂM TRA TRƯỚC KHI NẠP

Bình gas rỗng khi về nhà máy, trước khi đưa vào giàn nạp phải qua quá trình phân loại, kiểm tra ban đầu bao gồm :
• Kiểm tra bình gas có rò rỉ hay không, nếu có ngay lập tức phải xả gas đến không còn áp suất trong bình .

Xem tiếp...