Gas công nghiệp

Hệ thống bồn

Dựa vào khối lượng tiêu thụ, Song Thắng có thể cung cấp khí đốt cho khách hàng hệ thống bồn gas với các loại bồn có dung tích khác nhau từ 1.000kg, 5.000kg, 10.000kg, 20.000kg với van ngắt, giảm áp sơ cấp và những phụ kiện liên quan.

Xem tiếp...

Hệ thống bình lớn

Song Thắng cung cấp một số giải pháp cho hệ thống bình lớn bao gồm bình 45kg và 48kg, đáp ứng tất cả yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và hiệu quả. Các dịch vụ bảo trì bao gồm kiểm tra an toàn định kỳ trong suốt thời hạn hợp đồng.

Xem tiếp...