Vận tải bằng xe tải

Hoạt động vận tải bên cạnh mục đích kinh doanh như một lĩnh vực riêng biệt là chở thuê cho các đối tác còn hỗ trợ hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng của Song Thắng trong việc phát triện hệ thống phân phối một cách sâu rộng.

Song Thắng phục vụ cho quý khách hàng nhanh chóng, đội ngũ nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp đã qua đào tạo và hoàn thành các khóa huấn luyện nghiệp vụ về An toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, nghiệp vụ về kinh doanh gas.

 

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ KHÁC